QUY TRÌNH SETUP MỘT CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ.

QUY TRÌNH SETUP MỘT CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ. 1/ Xác định mục tiêu chiến dịch AE hãy đặt câu hỏi: Bạn muốn đạt được điều gì khi thực hiện chiến dịch?– Cần đơn hàng?– Cần traffic?– Cần branding?==> Với mỗi mục tiêu chiến dịch, Facebook sẽ cho bạn những hình thức hiển thị […]

Tôi là một người thích chia sẻ, thích viết content, thích bán hàng, thích tư vấn tiếp xúc khách hàng, xứ mệnh không chỉ bán hàng mà còn giúp đỡ người kinh doanh định hướng ban đầu kinh doanh hiệu quả