CRM PROFILE

CRM PROFILE – PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRÊN FACEBOOK, ZALO & INSTAGRAM CÁ NHÂN Hoạt động trao đổi/tiếp cận với khách hàng trên profile cá nhân diễn ra sôi nỗi, và mỗi ngày có rất nhiều leads (những khách hàng quan tâm) ở nhiều trạng thái khác nhau. Mỗi tháng trôi […]

Tôi là một người thích chia sẻ, thích viết content, thích bán hàng, thích tư vấn tiếp xúc khách hàng, xứ mệnh không chỉ bán hàng mà còn giúp đỡ người kinh doanh định hướng ban đầu kinh doanh hiệu quả