CRM PROFILE ATPSOFTWARE

CRM PROFILE – PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRÊN FACEBOOK, ZALO & INSTAGRAM CÁ NHÂN

Trải qua nhiều năm phát triển các công cụ hỗ trợ cá nhân kinh doanh & doanh nghiệp SMEs, lắng nghe nhiều nhu cầu từ phía khách hàng để hoàn thiện tính năng. Và một trong những nhu cầu cấp bách đó là “Làm thế nào để quản lý quan hệ khách hàng tốt trên […]

Tôi là một người thích chia sẻ, thích viết content, thích bán hàng, thích tư vấn tiếp xúc khách hàng, xứ mệnh không chỉ bán hàng mà còn giúp đỡ người kinh doanh định hướng ban đầu kinh doanh hiệu quả